# فرج_نزدیک

نوای دل

کی تمام درد،درمان می شود                                          این سیاهی رو به پایان می شود صبح صادق می رسد بار دگر                                         روی یوسف کی نمایان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید

بفرمایید

    در طلوع عمر و در صبح شباب                                       لحظه های زندگی همچون حباب در گذر بر روی بحر زندگی                                    بی خبر سر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

بازهم دوبیتی

دوست دارم روی پنهان را ببینم                                           شمع نه،خورشید تابان را ببینم من بدیدم درد ورنج و ناله و غم                                          دوست دارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

دوبیتی

  اشک ز دیده روان است هنوز                                         برسینه درد نهان است هنوز قلبم به تمنای وصال گل نرگس                                    بگریست ، بر دیده عیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید