چرا از بین اصولگرایان جلیلی منتخب شماست

سعید جلیلی هم دارای دانش و تجربه است و هم در کارنامه خود هیچ گونه سوء تدبیر و سوء استفاده ای ندارد.

سوء استفاده از مناصب شغلی بر خی ها

سوء تدبیر در مناصب قبلی برخی دیگر

/ 0 نظر / 10 بازدید