سبز ها ی سیه رو بخوانند

اگر شهید بهشتی زنده بود و می دید فرزندش در دام امثال خاتمی و موسوی و مهاجرانی و سازگارا و کدیور افتاده است و تیشه به ریشه قانون اساسی می زند که او خود برای تبینش زحمت ورنج بسیار کشیده بود ... فرزندش را می دید که بنی صدر و رجوی برایش هورا می کشند و امثال شما بازیچه های نبخگان غرب نشین سنگ او را به سینه می زنید چه می کرد؟
حتما فریاد می زد نه غزه نه لبنان
یا می گفت ما ولایت فقیه را نمی خواهیم ما اسلام را نمی خواهیم
یا شاید می گفت که شهدا دیگر شهید شده اند بگذارید ما دنبال جمهوری بدون اسلامیت باشیم
یا شاید می گفت فرزندم دچار لغزش سیاسی شده است که در مقابل خواست ملت ایران در انتخابات ایستاده است  ....
شهید بهشتی اگر زنده بود مطمئنا از این فجایع که در زیر نفاب سبز ابن زیاد انجام شد جان می داد...

/ 0 نظر / 5 بازدید