لبیک یا حسین بیت با رهبری است

سلام دوست من
تو دیگه چرا ؟
تو که اهل مطالعه هستی !
تو خودت اگر جای سیدالشهدا بودی تو کدام جریان بودی حال آن که سرور شهیدان برای حفظ اسلام قیام کرد نه برای داشتن حکومتی بدون ولایت
امروز شیطان لباس سبز پوشیده این ابن زیاد است که وارد کوفه شده است امام حسین اما تشنه در کربلاست  نه تشنه آب بلکه تشنه لبیک است...

/ 0 نظر / 4 بازدید