بفرمایید

 

 

در طلوع عمر و در صبح شباب

                                      لحظه های زندگی همچون حباب

در گذر بر روی بحر زندگی

                                   بی خبر سر می کنی گویی به خواب

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

از ناله وغم عنایتی شد مرا

                                      نالیدم زان حکایتی شد مرا

گفتم که منم بنده تقصیر و گناه

                                         ترسیدم و زان شفاعتی شد مرا

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد درودي

خوشم نيومد خيلي مسخره بود