تخریب جلیلی به هر قیمتی...

خبر آنلاین و برخی دیگر از سایت های وابسته به طیف اصولگرایان سنتی و به قولی صاحبان انقلاب با فریب افکار عمومی سعی در تخریب یک جوان انقلابی دارند...

جوانی که همراه شهید دیالمه در مشهد پرورش یافت و به هیچ کانون قدرت و ثروتی وصل نبوده و انشاله نباشد...

در جریان مناظره...آقای ولایتی ادعا کرد با نفر دوم فرانسه ملاقات نموده است که آقای جلیلی می گوید که این شخص  تنها مشاور آقای سارکوزی و کاخ الیزه است

لوموند کدام را تصدیق می گوید...

/ 0 نظر / 18 بازدید