می گویند جلیلی برنامه ندارد فقط می خواهد زمان پخش کارتون بیشتر شود!

تخریب یک شخصیت علمی و با پشتوانه خیل عظیم دانشگاهیان و نخبگان تازگی ندارد

برنامه های اجرایی و اقتصادی دکتر جلیلی در سایت ایشانhttp://www.drjalily.com

قابل دسترس است...

/ 0 نظر / 12 بازدید