خطر خطر توجه توجه صهیونیسم پشت پرده

دوستان منتقد نظام و یا دولت و یا رهبری و یا اسلام

مراقب باشید شبکه های صهیونیستی اقدام به ایجاد وبلاگ هایی نموده اند که هر دو طیف جوان را بازی بدهند.

در یک وبلاگ از رهبری و اسلام حمایت می کنندو در یک وبلاگ جنبش سبز را تبلیغ می نمایند. دانسته ها حاکی از آن است که بیش ٣٠ وبلاگ فعال در پرشین بلاگ متعلق به شبکه های اینترنتی صهیو نیسم است. امیدوارم حامیان جنبش سبز علوی به زودی انها را معرفی نمایند.

اخباز مذهبی و یا نقل قول های رهبری و یا حتی اطلاعات مربوط به جریان اصلاح طلب را از مراکز رسمی منعکس نمایید.

به امید آنکه جوان ایرانی با تمام تفاوت هایش و اختلاف نظرهایش دوباره دست اتحاد را تجربه کند. ایرانی آباد با تلاش همه...

/ 0 نظر / 8 بازدید