سلام بهار خانم

گل اومد بهار اومد

سلام دوستان سال نو  مبارک

/ 1 نظر / 9 بازدید
حسین

عظمت همواره در انتظار چشمی است که او را ببيند و خوبی همواره در انتظار خردی که او را بشناسد و زيبايی همواره تشنه دلی که به او عشق بورزد . [گل]