سلام بر بزرگ بانوی عالم

ای فاطمه مهرتو یعنی جواز بهشتو  قهر تو یعنی قعر جهنم....

ای فاطمه مهر تو یعنی مهر خدا و هرتو یعنی قهر خدا.....

ای فاطمه رضای تو رضای خداست و خشم تو خشم خداست....

برگرفته از کتاب کشتی پهلو گرفته اثر سید مهدی شجاعی 

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

دوست داشتن کساني که دوستمان مي‌دارند کار بزرگي نيست، مهم آن است آنهايي را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم . آگهی رایگان http://www.9rang.com